Política de privacitat

Us explicarem d'una manera senzilla i comprensible les nostres condicions de privacitat, és a dir: quines dades personals vostres processem i emmagatzemem, com, on i amb quina finalitat. I quins drets teniu sobre les dades que ens heu facilitat per tal de prestar-vos els nostres serveis. Som-hi:

Quan els clients envien un missatge a Forestal Estella, accepten aquesta clàusula seleccionant una casella:

Enviat un missatge a través d'aquesta pàgina web, accepteu les nostres condicions de Privacitat i ens doneu el vostre consentiment exprés, informat i lliure per a processar i emmagatzemar les vostres dades personals al nostre servidor, i per a enviar-vos correus electrònics.

Si els clients no accepten aquesta condició, enviar un missatge no és possible. Per aquest motiu, qualsevol client que hagi enviat un missatge a través de Forestal Estella ens ha donat el seu consentiment exprés, informat i lliure per a processar les seves dades personals tal i com es detalla a sota, ja que accepta aquestes clàusules de privacitat o bé el registre es rebutja.

Les dades que demanem als nostres clients quan envien un missatge a través de la nostra web són aquestes:

Nom i cognoms

Correu electrònic

Res més.

I això és el que fem amb les vostres dades:

1- Les processem només per a mantenir una relació comercial.

2- Les emmagatzemem en un fitxer automatizat al nostre servidor, ubicat als Estats Units d'Amèrica sota la protecció de l'acord Privacy Shield, i per aquest motiu la transferència internacional de les vostres dades és legal.

2.1 Us informem que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Case C311/18 ha invalidat l'acord Privacy Shield, però ens acollim a les derogacions de l'article 49 del RGPD per a continuar transferint les vostres dades als Estats Units d'Amèrica, on s'allotja la nostra pàgina web. Donant-vos d'alta a Colectalia.com, ens doneu el consentiment explícit per tal de fer aquesta transferència internacional de dades (nom i cognoms, adreça, correu electrònic i telèfon fix i/o mòbli). Les transferències de dades als Estats Units d'Amèrica, d'acord amb la legislació de la Unió Europea, no proveeixen un nivell de protecció adequat ni està coberta per les mateixes garanties que a la UE. Donant-vos d'alta a la nostra pàgina web reconeixeu estar informat d'aquest fet i consentiu que les vostres dades siguin transferides al nostre servidor als Estats Units d'Amèrica.

3- Les utilitzem per posar-nos en contacte amb vosaltres i concretar una cita comercial.

4- Us enviem altres correus electrònics necessaris per a mantenir la relació comercial.

Què no fem amb les vostres dades:

No les venem, ni donem, ni permetem que ningú que no les necessiti per a oferir els nostres serveis hi accedeixi; no les imprimim, no les conservem sense el nivell adequat de seguretat, ni en fem res més que no sigui el que s'ha explicat més amunt.

Què podeu fer amb les vostres dades que mantenim emmagatzemades:

El que volgueu, són vostres i nosaltres només les mantenim perquè ens les heu deixades. Per tant, podeu exercir els drets següents:

A) Accés: permet que el propietari de les dades obtingui ifnormació sobre com Forestal Estella processa aquestes dades, i saber quines són les dades relatives a la seva persona que emmagatzemem.

B) Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inacurades o incompletes.

C) Eliminació: permet eliminar les dades i evitar que les continuem tractant, a excepció dels casos en què hi hagi una obligació legal per a mantenir-les i/o altres motius legítims per a continuar tractant-les. Per exemple: quan les dades personals recollides no són ja necessàries en relació al propòsit que les va requerir, el client pot demanar que se suprimeixin immediatament.

D) Limitació: sota les condicions establertes legalment, aquest dret permet paralitzar el processament de dades, de manera que evitarem tractar-les al futur i només es retindran per a exercir la defensa de reclamacions.

E) Oposició: en algunes circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les parts interessades poden oposar-se al processament de les seves dades. En aquest cas no continuarem processant les dades, excepte per motius legítims o per a exercir la defensa de possibles reclamacions.

F) Portabilitat: permet que la part interessada rebi les seves dades peronals de maner que sigui possible transferir-les directament a un altre gestor, de manera estructurada d'ús comú, i en format de lectura mecànica. Per tal d'exercir aquest dret, el client haurà de proporcionar una adreça de correu electrònic válida.

Per tal d'exercir qualsevol d'aquests drets, haureu d'enviar-nos un correu electrònic a Forestal Estella.

link

volumdeu@gmail.com

Cada cop que es produeixin canvis significatius a aquestes condicions de privacitat us ho farem saber, si això implica el tractament de noves dades o grans canvis.

Aquesta és la versió 1.0 de les condicions de privacitat de Forestal Estella, de 20 de maig de 2022.