Marges de pedra seca

Per conservar els terrenys cal refer els marges de pedra seca caiguts, fer-ne de nous per tal d'aprofitar els terrenys de cultiu i també a diversos llocs prou visibles per millorar considerablement l'estètica.

Raïms del Priorat SL. / Alvaro Palacios / Gratallops (Priorat).

Marge amb pilans d'obra per soportar pes de remolcs al treballar

Raïms del Priorat SL. / Alvaro Palacios / Gratallops (Priorat)